Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor een optimaal werkend elektriciteitsnet. Dit kan alleen als zij weet wat er speelt. Daarom is het van belang dat bedrijven hun netbeheerder informeren wanneer zij zelf energie gaan opwekken. Zo kunt u direct aan de slag met het zelf produceren van energie, zonder achteraf voor verrassingen komen te staan.

Toestemming netbeheerder nodig

Voor het aansluiten van een productie-installatie hebt u altijd de toestemming van uw netbeheerder nodig. Deze kijkt of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie. Het kan zijn dat u de aansluitwaarde van uw aansluiting eerst dient te verhogen. U ontvangt hiervoor dan een offerte van ons. De kosten voor het verzwaren van uw elektriciteitsaansluiting of gasaansluiting zijn voor u. Als het energienet niet toereikend blijkt, dan zijn de kosten hiervoor van de netbeheerder. U ontvangt hierover tijdig bericht, met daarin een indicatie van de doorlooptijd en wanneer de aanpassingen aan het net klaar zijn.

U vraagt toestemming aan uw netbeheerder door uw installatie aan te melden. Hierbij wordt u verzocht om voor installaties tot maximaal 1 MW het zogenaamde Installatiedocument in te vullen. Voor installaties van 1MW en groter wordt u verzocht het zogenaamde Elektriciteitsproductie-eenheid document (PGMD) in te vullen. Deze documenten worden u aangeboden tijdens de aanvraagprocedure. De genoemde documenten zijn gebaseerd op de Europese Netcode Requirements for Generators, welke deel uitmaken van de Europese Verordeningen Elektriciteit. De RfG treedt in werking vanaf 27 april 2019 voor alle nieuwe productie-installaties. Productie-installaties die aangeschaft zijn na 18 mei 2018 dienen mogelijk vanaf 17 mei 2019 ook aan de eisen uit de RfG te voldoen. De hoeveelheid opgewekte energie geven wij dan, indien van toepassing, door aan instanties die eventuele subsidie en certificering verzorgen.

Registratie productie-installatie

Uw netbeheerder registreert de gegevens van uw productie-installatie in het landelijk Productie Installatie Register (PIR), om ook in de toekomst een optimale bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Zij verstrekt de gegevens niet aan derden. Met de aanmelding van uw productie-installatie hebt u toestemming gevraagd om energie terug te leveren op het elektriciteitsnet. Hiermee voldoet u aan een wettelijke eis.

Bedrijven met een grootverbruikaansluiting nemen voor het registeren van hun productie-installatie contact op de Klantenservice. Hebt u een kleinverbruikaansluiting? Dan registreert u uw installatie via www.energieleveren.nl.

EAN-code

Uw productie-installatie krijgt een EAN-code. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Het heeft uitsluitend een administratief doel. U dient de code dan ook niet te gebruiken in uw communicatie met uw energieleverancier.

Meer informatie?

Volg het stappenplan om uw teruglevering volledig te regelen. Bent u een zakelijke klant van Enexis met een grootverbruikaansluiting en hebt u nog vragen over teruglevering of registratie? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met onze Klantenservice Zakelijk, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 088 85 72 222.