Bij het zelf produceren en terugleveren van energie komt veel kijken. Het kan zijn dat u bij de uitleg op deze website begrippen bent tegengekomen die u niet kende of nog onduidelijk vond. Op deze webpagina hebben wij de veelvoorkomende energiebegrippen op deze website voor u op een rijtje gezet. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Brutoproductiemeter

Een brutoproductiemeter is een elektriciteitsmeter die wordt gekoppeld aan uw productie-installatie om de hoeveelheid geproduceerde energie te meten. Deze meter is in 2014 nog wettelijk verplicht, omdat bedrijven met een grootverbruikaansluiting systeemdiensten moeten betalen over de opgewekte energie. De verplichting om deze diensten te betalen vervalt na 1 januari 2015. Hiermee vervalt waarschijnlijk ook de verplichting om voor iedere productie-installatie een brutoproductiemeter te hebben. Neem voor meer informatie hierover contact op met het meetbedrijf waar ook uw teruglevermeter is ondergebracht.

Gaschromatograaf

De gaschromatograaf meet de kwaliteit van het gas dat ingevoed wordt op het net van de netbeheerder.

Omvormer

Een omvormer zet de opgewekte gelijkstroom uit de zonnepanelen om naar een tot in het elektriciteitsnet bruikbare wisselstroom.

Opwekinstallatie

De installatie waarmee u zelf de energie opwekt. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen of windturbines.

Teruglevermeter

Een teruglevermeter meet hoeveel energie u teruglevert aan het net. Kleinverbruikklanten vragen een teruglevermeter (slimme meter) aan bij hun netbeheerder. Grootverbruikklanten vragen deze aan bij hun meetverantwoordelijke. Bent u een grootverbruikklant en hebt u al een geschikte teruglevermeter? Stel uw meetverantwoordelijke hier dan van op de hoogte.

Teruglevercapaciteit

De afgesproken hoeveelheid energie die teruggeleverd wordt aan het net van de netbeheerder

Turbine (windturbine)

Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken

Salderen

Op het moment dat u meer produceert dan u zelf verbruikt, kunt u de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net. Uw teruglevermeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Op het einde van het jaar wordt bij kleinverbruikklanten de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u hebt teruggeleverd. Dit heet salderen, en is verplicht. Laat het uw energieleverancier en netbeheerder weten wanneer u gaat terugleveren.

Slimme meter

De slimme meter is de opvolger van de huidige energiemeter. Er zijn apparaten verkrijgbaar waarmee u de slimme meter draadloos kunt verbinden met uw pc of een display. Wanneer u dat doet, kunt u met de slimme meter digitaal uw verbruik volgen: u ziet dan waar u kunt besparen. Een slimme meter geeft bovendien elke twee maanden uw meterstanden automatisch aan uw netbeheerder door. Uw energieleverancier kan deze standen vervolgens gebruiken om u een nauwkeurig verbruiksoverzicht te sturen.

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gecombineerde, gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Met de warmte die vrijkomt bij het verbranden van de brandstof wordt via een dynamo elektriciteit opgewekt. Met de warmte die dan overblijft kunnen o.a. woningen en bedrijven worden verwarmd.