Alleen energie met een duurzaamheidscertificaat mag worden verkocht als groene energie. De certificaten zijn verplicht bij het verhandelen van energie, maar zijn ook een vereiste als u voor subsidie in aanmerking wilt komen. De instanties CertiQ (elektriciteit) en Vertogas (gas) verlenen u certificaten die bewijzen dat de door u geleverde energie duurzaam is opgewekt.

CertiQ

Het aanvragen van een duurzaamheidscertificaat voor elektriciteit doet u bij CertiQ. Zij bieden u de garantie van oorsprong, waarmee u bewijst dat uw elektriciteit groen is. U komt in het bezit van een garantie van oorsprong in 2 eenvoudige stappen:

  • U meldt zich aan bij CertiQ op www.certiq.nl. Dat doet u snel en gemakkelijk door gebruik te maken van Digi-D of eHerkenning, of u stuurt een aparte kopie van uw aanmeldformulier (het Verzoek tot Vaststelling) ondertekend naar de netbeheerder. Deze ontvangt u per e-mail.
  • Uw netbeheerder heeft nu de juiste gegevens om uw installatie ‘duurzaam’ te verklaren. U ontvangt hierover een bevestiging van uw netbeheerder.

Uw installatie staat nu definitief ingeschreven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat uit tot betaling van eventuele subsidies.

Vertogas

Het aanvragen van een duurzaamheidscertificaat voor gas doet u bij Vertogas. Zij bieden u de groengascertificaat, waarmee u bewijst dat uw gas groen is. U komt in het bezit van een groengascertificaat in 3 eenvoudige stappen:

  • U meldt zich aan bij Vertogas via www.vertogas.nl.
  • U stuurt een kopie van uw registratiebewijs naar uw netbeheerder
  • Na goedkeuring van uw netbeheerder wordt de hoeveelheid opgewekte gas automatisch doorgegeven aan Vertogas. U ontvangt hiervan een bevestiging van uw netbeheerder.

Uw installatie is nu definitief ingeschreven. De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) kan nu uitgaan tot betaling van eventuele subsidies.