Zelf energie produceren kent vele voordelen. Zo bespaart u in de kosten én zorgt u voor een beter milieu. Enexis helpt u graag met het zelf opwekken van energie. Door onderstaand stappenplan met bijhorende pagina’s eens rustig door te lezen voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Oriëntatie

Voordat u begint met het zelf produceren van energie, is het belangrijk dat u zich goed oriënteert welke vorm van duurzame energie bij uw werkzaamheden past. Meer over de verschillende vormen van energie en bijhorende installaties vindt u bij soorten energie. Daarnaast:

  • Informeert u bij uw gemeente of u speciale vergunning nodig hebt.
  • Gaat u na of u aan de praktische en technische vereisten van de installatie voldoet. Houdt naast bijkomende kosten voor het aanpassen van uw installatie ook rekening met eventuele kosten voor het verzwaren van de aansluitwaarde van uw aansluiting.

Wilt u graag energie opwekken uit groen gas? Hiervoor gelden andere stappen. Kijk bij de energiesoort Groen gas voor meer informatie.

2. Offertes aanvragen

Vraag bij verschillende leveranciers en installateurs gratis en vrijblijvende offertes aan. Op deze manier kunt u goed de kosten, de adviezen en de service vergelijken. Vraag ook of uw installateur werkt met garantie en eventueel een service-contract hanteert. Neem dit op in uw offertes.

3. Kiezen leverancier van de installatie en de installateur

U wilt natuurlijk dat het plaatsen van uw installatie veilig en verantwoord wordt gedaan. Een installatiebedrijf dat zich heeft toegelegd op een specifiek product heeft over het algemeen meer kennis en tips voor uw product en wensen. Kies een installatiebedrijf dat op de hoogte is van de geldende voorschriften.

Wanneer u een geschikt installatiebedrijf hebt gekozen, spreekt u de laatste details door. Voorbeelden hiervan is wat de levertijden zijn.

4. Aanmelding en registratie bij uw netbeheerder

Voor het aansluiten van een installatie voor het produceren van energie hebt u altijd de toestemming van uw netbeheerder nodig. Voor het produceren van energie zijn er een aantal factoren van belang die gecontroleerd moeten worden door de netbeheerder. Onderstaande factoren zijn hierbij van belang:

  • Capaciteit van de huidige aansluiting
  • De grootte van de opwekinstallatie
  • De hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd
  • De afstand van de installatie tot het invoedpunt en de plaatselijke netsituatie
  • De mogelijkheid van de netbeheerder om de terug geleverde energie te verwerken
  • De bijdrage van de productie installatie aan het kortsluitvermogen in het net

Daarnaast adviseren zij over aansluittermijn, teruglevercapaciteit en de eventuele aansluitkosten. Het produceren van energie heeft ook consequenties voor uw contract. Informeer hiernaar bij uw netbeheerder.

Lees de pagina Registratie voor meer informatie over aanmelding, registratie en eventuele kosten bij uw netbeheerder.

5. Subsidie

U komt voor uw project misschien in aanmerking voor subsidie. Subsidie op zelfgeproduceerde energie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Voor overige subsidies kijkt u op www.subsidiewijzer.nl. Als de aanschaf van uw opwekinstallatie sterk afhankelijk is van de subsidiemogelijkheden raden wij u aan over te gaan tot aanschaf, nadat u subsidie toegewezen hebt gekregen. Wilt u meer weten over het aanvragen van subsidiëring? Kijkt u dan ook eens op de pagina Subsidie.

6. Certificering

Als u uw geproduceerde energie wilt (laten) verhandelen, dan is certificering ervan noodzakelijk. CertiQ certificeert de duurzaam opgewekte elektriciteit. Vertogas certificeert duurzaam opgewekt gas. Meer informatie over de aanvraag van deze duurzaamheidscertificaten vindt u op de pagina Certificering.

7. Aanmelding en registratie bij uw meetverantwoordelijke

Uw meetverantwoordelijke informeert u over de eisen die gesteld worden aan de meetinrichting. Een teruglevermeter en een brutoproductiemeter zijn bijvoorbeeld nodig voor het terugleveren van energie. Wilt u meer weten over de eisen die gesteld worden aan uw meetinrichting? Ga dan naar de pagina Meetinrichtingen.

8. Aanmelding en registratie bij uw energieleverancier

Het kan zijn dat de opwekking van energie invloed heeft op het contract dat u hebt met uw energieleverancier. Informeer bij uw energieleverancier welke consequenties de opwekking van energie heeft voor uw contract.

9. Aanschaffen van uw installatie

Als u akkoord heeft van uw netbeheerder en het aanschaffen van de vereiste meetinrichtingen is in gang gezet, kunt u uw productie-installatie aanschaffen.

10. Zakelijk energie produceren

Stap 1 tot en met 9 is uitgevoerd. Nu kunt u beginnen met het zelf produceren van energie.