Als u duurzame energie opwekt zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Subsidieaanvragen doet u vóórdat u de installatie in gebruik neemt. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie.

Subsidie aanvragen

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u informatie over de landelijke subsidieregeling en de Fiscale Regeling Investeringsaftrek (EIA) voor duurzaam opgewekte energie. Verdere actuele informatie over subsidie- en fiscale mogelijkheden vindt u op de website van Energiesubsidiewijzer. Daarnaast bieden sommige gemeenten en provincies subsidiemogelijkheden.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan aantal voorwaarden:

  • De productie-installatie moet nieuw zijn.
  • De productie-installatie mag nog niet voor de aanvang van de subsidieverlening in gebruik zijn genomen.
  • De levering van de duurzame energie dient op het openbare net plaatst te vinden
  • Uw productie-installatie dient binnen een jaar in gebruik te worden genomen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de productiecategorie (energiesoort) en is gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt. De subsidie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.