Enexis voorziet zo’n 2,6 miljoen klanten iedere dag van gas en elektriciteit. We beheren het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Naast het geven van informatie zijn we verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en de kwaliteit van onze energienetten. Steeds meer klanten van Enexis gaan terugleveren. Dit heeft gevolgen voor de netten. Met deze website willen wij zelf energie produceren eenvoudiger maken voor onze klanten. Zodat u snel aan de slag kunt met uw productie-installatie en alles in goede banen loopt.

Registratie

Om ons netwerk zo optimaal mogelijk te houden in deze veranderende energiewereld, stemmen we vraag en aanbod steeds goed op elkaar af. Om dit te kunnen doen, is het van belang om alle productie-installaties van onze klanten in kaart te brengen. Daarom is met name het proces van aanvraag en registratie een belangrijke stap wanneer u besluit energie terug te gaan leveren. U hebt toestemming van uw netbeheerder nodig wanneer u een productie-installatie wilt installeren.

Aansluiten

Decentrale opwekking gebeurt met name via zonnepanelen, windturbines en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Omdat er beperkingen gelden aan de mogelijkheden voor nieuwe producenten van energie, is het van belang dat de aansluiting van opwekinstallaties juist geregeld wordt. Voor het aansluitproces op het netwerk maken we geen onderscheid in soort opwekking: welke vorm van energie u ook wilt gaan produceren, bij Enexis hanteren we een eenduidig aansluitproces. Afhankelijk van de grootte van het vermogen dat u graag wilt produceren kan het realiseren van de aansluiting mogelijk meer tijd in beslag nemen en hogere kosten met zich meebrengen.