De energieleverancier is verantwoordelijk voor het gas en/of de elektriciteit die u in uw bedrijf verbruikt. U kiest zelf van welke leverancier u gas en stroom afneemt. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt vindt u een lijst van alle energieleveranciers die in Nederland elektriciteit en/of gas leveren.

Verantwoordelijkheden voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting

Hebt u een gasaansluiting met een capaciteit groter dan 40 m³/uur en een elektriciteitsaansluiting hoger dan 3×80 Ampère? Dan hebt u een grootverbruikaansluiting. Wanneer u energie terug gaat leveren, dient u hiervoor een contract aan te gaan met uw energieleverancier. De energieleverancier is verantwoordelijk voor:

  • Levering van stroom en gas;
  • maandelijkse afrekening van uw energieverbruik;
  • vergoeden van energie die u teruglevert aan het net van de netbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor bedrijven met een kleinverbruikaansluiting

Hebt u een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m³/uur en een elektriciteitsaansluiting tot en met 3×80 Ampère? Dan hebt u een kleinverbruikaansluiting en helpt de energieleverancier met andere taken dan wanneer u een grootverbruikaansluiting hebt. Uw energieleverancier is onder andere verantwoordelijk voor:

  • bijhouden van meterstanden;
  • bepalen van voorschot en sturen van jaaroverzicht;
  • salderen van energie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over zelf energie produceren met een kleinverbruikaansluiting? Kijk dan op www.zelfenergieproduceren.nl.