Alle bedrijven met een grootverbruikaansluiting die zijn aangesloten op het openbare energienet in Nederland zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een meetinrichting (teruglevermeter en brutoproductiemeter) en voor het onderhoud hiervan. Deze verantwoordelijkheid wordt meetverantwoordelijkheid genoemd. De meetverantwoordelijkheid mag door u uitbesteed worden aan een erkend meetbedrijf. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheden

Het meetbedrijf is verantwoordelijk voor:

  • de aanwezigheid van een meetinrichting op de aansluiting met het net;
  • het onderhoud en de controle van uw teruglevermeter en brutoproductiemeter (uw meetinrichting, conform Meetcode Elektriciteit);
  • het vaststellen en overdragen van de meetgegevens aan betrokken marktpartijen.