De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het energienetwerk en transporteert de energie van uw energieleverancier. Uw woonplaats bepaalt wie u netbeheerder is. Deze kunt u dus niet zelf kiezen. Veel netbeheerders transporteren zowel gas als elektriciteit. In sommige gebieden hebt u voor gas en elektriciteit twee verschillende netbeheerders.

Verantwoordelijkheden

De netbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • Transporteren van energie;
  • Onderhoud van het energienetwerk;
  • Registreren van alle aansluitingen;
  • Klanten die zelf energie produceren adviseren over aansluittermijn, teruglevercapaciteit en (aansluit)kosten.
  • Het energienet passend maken voor teruglevering van energie door haar klanten.

Uw netbeheerder

Wie uw netbeheerder is, is afhankelijk van de plaats waar u woont. Voer uw adresgegevens in op deze website, en kom erachter wie bij u verantwoordelijk is voor het energienet.