Duurzame energiebronnen zijn bronnen die niet ‘opraken’. Voorbeelden hiervan zijn zonlicht en windkracht. De bronnen kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor de productie van duurzame energie, waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten.

Hieronder staat kort weergegeven welke duurzame energiebronnen we op deze website onderscheiden en waar u deze voor kunt gebruiken. Wilt u meer weten over de energiebron en de bijhorende productie-installaties? Kijk dan bij de gewenste energiesoort voor meer informatie.

In Nederland schijnt de zon niet altijd, maar het licht en de warmte van de zon zijn voldoende om zonnepanelen te laten werken. Zelfs als de zon achter de wolken zit. Zonne-energie is te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit en warmte, in kleine of grote vermogens.

Meer over zonne-energie

Windenergie wordt in de vorm van beweging opgevangen. Deze energie wordt met behulp van windturbines vervolgens omgezet in bruikbare elektriciteit. De turbines zijn er in uiteenlopende uitvoeringen. Er bestaan kleine varianten voor bedrijven en particulieren. De grote exemplaren worden vooral gebruikt in windparken.

Meer over windenergie

Biomassa is een verzamelnaam voor organische materialen zoals hout, groenten en mest. Door biomassa te vergisten of vergassen produceert u biogas. Biogas kan omgezet worden in warmte of elektriciteit, maar kan ook (na opwerking tot groen gas) teruggeleverd worden aan het openbare gasnet.

Meer over biomassa

Bij de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen of biomassa komt een grote hoeveelheid restwarmte vrij. Deze warmte kan gebruikt worden voor verwarming van huizen of bedrijven, maar kan ook weer omgezet worden in elektriciteit.

Meer over warmte

Waterkracht is energie die wordt opgewekt uit stromend water. Deze energie kan omgezet worden in elektriciteit.

Meer over waterkracht