Biomassa is een verzamelnaam voor organische materialen zoals hout, groenten en mest. Door biomassa te vergisten of vergassen produceert u biogas. Biogas kan omgezet worden in warmte of elektriciteit, maar kan ook (na opwerking tot groen gas) teruggeleverd worden aan het openbare gasnet.

Toepassingen biogas

Biogas kan omgezet worden in groen gas, elektriciteit of warmte. Het biogas wordt door de hoge kosten vaak op één punt verzameld. Producenten van biogas werken vaak samen, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Omdat biogas niet voldoet aan de definitie van gas die in de Gaswet is vastgesteld, behoort het transport van dit gas niet tot de taken van de regionale netbeheerders. De aanleg en het beheer van de speciale biogasleidingen is een taak van commerciële partijen.

Biogas opwekken uit biomassa

Voor de productie van biogas hebt u vergistingsinstallatie nodig. Deze installatie zet biomassa om in biogas. In het stappenplan ziet u wat u allemaal moet regelen wanneer u besluit gas op te wekken uit biomassa. Het geproduceerde biogas kan gebruikt worden als brandstof voor een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK zet het gas om in elektriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt, kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming van een zwembad. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina warmte.

Biogas terugleveren

U hebt ook de mogelijkheid om het biogas na opwerking terug te leveren aan het net. Voor het terugleveren van biogas aan ons net hebt u een biogasinstallatie met meetvolume-inrichting nodig. Deze meet de geproduceerde hoeveelheid gas. Zie voor meer informatie over de eisen aan uw meetinstallatie ook de pagina meetinrichtingen.

Elektriciteit of warmte opwekken uit biomassa

Wilt u energie opwekken met behulp van biomassa? Volg dan dit stappenplan. Hebt u een grootverbruikaansluiting? Dan zal uw meetverantwoordelijke u adviseren de volgende benodigdheden aan te schaffen:

  • Teruglevermeter
  • Brutoproductiemeter

Wilt u graag energie opwekken uit biogas? Volg het stappenplan.

Bekijk stappenplan

Meer informatie?

Informatie over energie uit biomassa vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of op de website van Milieu Centraal.Mogelijk ook interessant is de informatie op enexisinnovatie.nl, waarop u alles leest over de innovatieve projecten van Enexis met als onderwerp duurzaam gas.