Groen gas is biogas dat voldoet aan de waarden van Slochterengas, waar het koolstofdioxide en verontreinigingen uit verwijderd zijn. Het is mogelijk om dit groene gas terug te leveren aan het net van Enexis. Wilt u graag groen gas produceren? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel naar de Klantenservice van Enexis.

Energie opwekken uit groen gas

Als u energie wilt opwekken uit groen gas, dan is een goede voorbereiding van belang. Het gehele aanvraagproces kan namelijk een half jaar tot 1 jaar in beslag nemen. Als eerste neemt u contact op met uw accountmanager. Samen met hem/haar vult u een inventarisatieformulier in. Dit formulier vraagt u aan bij uw accountmanager. U geeft hierin onder andere aan hoeveel energie u wilt gaan invoeden op ons net en op welke locatie u dat doet. Op basis van dit formulier bekijkt Enexis:

  • op welk gasontvangstation wij uw installatie kunnen aansluiten.
  • wat de mogelijkheden zijn. Dit doen wij aan de hand van uw historische capaciteit.
  • wat de lengte van de leiding tot het uw installatie moet zijn.

Naar aanleiding van deze gegevens maakt Enexis een scan, dat uw accountmanager samen met u bespreekt.

Stappenplan

Aan de hand van het gesprek met de accountmanager zal een stappenplan worden uitgezet, dat u dichter bij het zelf opwekken van groen gas brengt. U ontvangt onder andere:

  • een blanco gastransportcontract voor invoeders
  • de Algemene Voorwaarden
  • een indicatie van de aansluitkosten.

Ook lichten wij toe welke taken de netbeheerder uitvoert, en wat u zelf nog allemaal dient te regelen. Het aanvragen van subsidie is hierbij de eerste stap. Hiervoor hebt u bovenstaande informatie nodig. Na uw subsidievraag kunt u pas andere zaken regelen, zoals:

  • de keuze voor uw teruglever- en meetinstallatie
  • de aansluiting (via Enexis)
  • een meetverantwoordelijke en leverancier
  • een certificering

Meer informatie?

Neem dan contact op met uw accountmanager of met onze Klantenservice.