Bij de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen of biomassa komt altijd een grote hoeveelheid restwarmte vrij. Deze warmte kan gebruikt worden voor de verwarming van uw pand of huis. Het gebruik van warmte om elektriciteit op te wekken is niet per definitie duurzaam of ‘groen’. Wel kan warmte op een efficiënte manier worden omgezet in elektriciteit. Dit zorgt voor een daling in de CO2-uitstoot, waardoor u bijdraagt aan de duurzaamheid.

Systemen voor het opwekken van warmte

Naast grootschalige opvang van warmtekracht (zoals Nederlands grootste warmtekrachtcentrale in Moerdijk), zijn er ook veel kleinschalige systemen voor het opwekken van warmte-energie:

  • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Warmtepompen

Ook voor particulieren is het mogelijk gebruik te maken van warmtekracht via een HR-e ketel of micro-WKK. Kijk voor meer informatie hierover op www.zelfenergieproduceren.nl.

Energie opwekken door middel van een WKK
Met een warmtekrachtkoppeling worden warmte en elektriciteit gelijktijdig geproduceerd. De productie van energie door een WKK verbruikt minder brandstof dan productie in een afzonderlijke elektriciteitscentrale en een CV-ketel. Bent u een grootverbruikklant? Dan hebt u een teruglevermeter en afhankelijk van uw subsidie ook een brutoproductiemeter nodig. De teruglevermeter meet de hoeveelheid energie die u teruglevert aan het net. De brutoproductiemeter houdt bij hoeveel energie u opwekt. Neem contact op met uw meetverantwoordelijke voor meer informatie.

Energie opwekken door middel van een warmtepomp
Warmtepompen gebruiken aardwarmte als warmtebron, ook wel geothermie genoemd. Het is ook mogelijk om warmte uit grondwater te halen. Bekijk het stappenplan en stel uzelf de volgende vragen voor een optimaal rendement:

  • Is er genoeg ruimte in het pand om een bronsysteem te plaatsen?
  • Is extra isolatie van uw pand benodigd?

Wilt u graag energie opwekken uit warmte? Volg het stappenplan.

Bekijk stappenplan